Trump tiup semboyan kemenangan Islam ke atas Baitulmuqaddis

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Rangkaian DHN