Sikap teguh pendirian Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam

Keteguhan Pendiriannya,

Tiga belas tahun lamanya beliau menyampaikan seruannya kepada kaum
yang kasar budi itu, tidak ada yang mereka sembah melainkan berhala, dan
bila ditanya apa sebabnya, mereka jawab bahawa memang begitu yang telah diterima dari nenek moyang.

Budi pekerti amat rendah, hanya sebuah pekerti yang agak tinggi, iaitu bangga dengan turunan sehingga menimbulkan perang perebutan pengaruh, berkali-kali.

Ke mana pun dia pergi, diterima dengan muka masam, dengan hati kesat, budi kasar dan perangai yang tidak senonoh. Tiga tahun lamanya bekerja, hanya 13 orang yang suka mengikut.

Sungguhpun demikian, dia teguh dan tetap di dalam cita-citanya.
Kemudian itu datang perintah Tuhan supaya menyampaikan dakwah itu
dengan terang-terang, menyuruh menghentikan menyembah berhala,
membulatkan perhatian kepada Tuhan.

Bukan orang lain yang melawannya, melainkan kaum kerabatnya sendiri.

Nabi SAW berkata: ‘Sembah olehmu Allah Yang Esa,’ maka Abu Lahab, pamannya sendiri berkata: ‘Hai kaumku, anakku ini hendak mengajakmu meninggalkan pusaka nenek moyangmu.

Dia naik ke atas bukit Safa, disuruhnya orang berkumpul sejak dari bani
Fihr dan bani Adiy, semuanya telah berkumpul. Lalu dia bertanya: ‘Kalau kukatakan kepadamu bahawa di balik lurah ini ada musuh yang, hendak
menyerang, percayakah kamu?’ Mereka jawab: “Tentu percaya, sebab engkau belum pernah kedapatan berdusta.’ Maka ujar beliau: ‘Kalau demikian keteguhan percaya kamu kepadaku, saya beri ingatlah kepadamu sekalian bahwa kamu mesti taubat, kalau tidak maka kamu akan ditimpa oleh azab yang pedih.’

Mendengar itu berkata pula Abu Lahab: ‘Celakalah engkau,
untuk itukah kami engkau kumpulkan?’ Maka datanglah titah Tuan kepadanya supaya diberinya pengajaran kaum kerabatnya yang dekat, dari bani Hasyim, bani Muttalib, bani Naufal, bani Abd Syams, dan keturunan bani Abdu Manaf.

Lalu dia berkata: ‘Seorang yang terikat dalam kaum, tidaklah akan sampai hati berdusta kepada kaumnya, saya sendiri tidaklah akan berdusta kepadamu, demi Allah! Kalau misalnya saya dikatakan menipu orang lain, maka kamu tidaklah akan kutipu.

Demi Allah, tada Tuhan selain Dia, Tuhan yang telah mengutus akan daku menjadi pesuruhNya. Kamu khususnya untuk manusia umumnya:

Sesungguhnya kamu sekalian akan mati laksana tidur jua, dan akan dibangkitkan dari kematian laksana bangun dari tidur jua. Kamu akan dihitung lantaran amalan kamu, yang baik akan dibalas baik dan yang jahat akan dibalas jahat; masuk syurga selamanya atau masuk neraka selamanya.

Seruan itu telah diterima salah, mereka merasa dihina, merasa dikatakan
bodoh, Tuhan mereka, iaitu berhala, mereka rasa diolok-olokkan. ‘Siapakah
ini, yang berkata bahawa dia golongan kerabat kita, tetapi kita dimaki-
makinya?

Cerdik benarkah dia?’ Lantaran itu semuanya telah jadi musuhnya, cuma Abu Thalib (pamannya, sahaja yang tetap membelanya. Seorang Quraisy
datang kepada Abu Thalib berkata: “Anak saudaramu telah memaki-maki
Tuhan kami, mencela agama kami dan membusukkan kepercayaan kami.

Salah satu dari dua, suruh dia berhenti, atau biarkan kami berbuat sesuka hati kami terhadapnya, karena kami percaya bahawa engkau tidak akan terpisah dengan kami.

Kedatangan orang itu telah ditolak oleh Abu Thalib dengan sikap manis.
Nabi sendiri kerja terus, tidak pernah undur. Sehingga sekali-kali mereka
telah mengirimkan utusan kepada Abu Thalib menyampaikan ancaman:
‘Kami tak sabar lagi atas perbuatan anak saudaramu itu.’ Abu Thalib bingung, tidak kuat hatinya akan memisahkan diri dari kaumnya, dan tak sampai pula hatinya membiarkan anak saudaranya dibenci orang.

Lalu disampaikannya permintaan kepada Muhammad SAW, supaya dia berlaku ‘alun-alun’ sedikit. Tetapi Rasulullah SAW relah menjawab: Wahai pamanku, saya belum akan berhenti, sebelum pekerjaan ini berhasil atau saya mati.’

Mendengar ini hati pamannya bertambah teguh, dia berkata, teruskanlah apa yang kau sukai, demi Allah saya tidak akan membiarkan engkau tersentuh oleh siapa pun, selama-lamanya.

Hal ini telah menimbulkan hal-hal yang tidak dingini, kaum Muslimin
kian lama kian disakiti. Kabilah-kabilah Quraisy yang berdekat kepada
Nabi SAW, yang tidak mahu menyerahkan Nabi kepada mereka, telah dipandang musuh pula, sampai diboikot.

Maka berjanjilah bani Hasyim dan bani Abdul Muttalib bersama dengan Abu Thalib akan membelanya. Kaum Muslimin yang tidak mempunyai pertahanan besar bertambah susah.

Oleh sebab itu maka Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya pindah ke negara Habsyah. Demi setelah tahu kaum Quraisy bahwasanya mereka sudah senang tinggal di negeri Habsyah itu, mereka utuslah ke sana dua orang utusan ahli biaperi yang bijak, iaitu Amru bin Al-Ash dan Abdullah bin Rabi’ah membawa beberapa persembahan dan hadiah kepada Najasyi (Negus) supaya orang-orang yang pindah itu dilarang tinggal di sana dan disuruh pulang ke tanah airnya.

Tetapi semuanya itu tidak berhasil. Najasyi tak dapat dipengaruhi, melainkan baginda tertarik memeluk agama Islam. Maka datanglah di waktu musim beberapa orang dari bani Aus dan Khazraj di Madinah ke negeri Makkah, sengaja hendak haji.

Maka bertemulah mereka dengan Rasul di Jamratul ‘Aqabah. Pada dua kali pertemuan, orang-orang itu telah tertarik dengan pengajaran Nabi SAW, dan berjanji teguhlah mereka bahwa jika Nabi SAW pindah ke negeri mereka, mereka akan menjadi pembela dan penolongnya (Ansar).

Maka datanglah titah Tuhan menyuruh pindah ke negeri Madinah itu. Nabi suruhlah sahabat-sahabat pindah seorang demi seorang ke negeri yang baru itu, untuk mengerjakan perintah Allah dengan lebih bebas dan berluasa.

Tidak lama kemudian datang pula perintah supaya Nabi sendiri pun
pindah. Setelah beliau pindah kepada kediaman yang baru itu, Islam pun
menempuh penghidupan yang baru. Di sanalah terdapat keteguhan dan
kekuatan. Di sanalah mulai didirikan Negara yang beliau cita-citakan itu,
Negara Islam, Negara Tauhid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OTHER POSTS

Subscribe to Denaihati

Dapatkan artikel terkini terus dalam email anda!