Perbezaan taufan, siklon dan hurikan

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Rangkaian DHN