Peperangan Pertama Terbesar Umat Islam, Menguatkan Kedudukan Islam

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Rangkaian DHN