Merayakan Deepavali dengan acara kesenian

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Beras sedang disusun dan dikemaskan untuk hiasan Kolam ranggoliPelbagai rempah ratus seringkali digunakan dalam hidangan DeepavaliBeras sedang disusun dan dikemaskan untuk hiasan kolem ranggoliBeras atau bahan-bahan yang selamat dimakan digunakan untuk membuat hiasan kolem ranggoli

Rangkaian DHN