Berhutang tak salah tetapi jangan lupa diri apabila berhutang

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Rangkaian DHN