RFID tag bakal banjiri kenderaan di lebuhraya?

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Rangkaian DHN