Peranan usia muda dalam masyarakat Malaysia

Usia muda memainkan peranan yang penting dalam pembangunan masyarakat Malaysia. Menurut data dari Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 42.5% daripada penduduk Malaysia berusia di bawah 25 tahun.

Oleh itu, pemikiran dan tindakan golongan muda mempengaruhi arah pembangunan negara pada masa akan datang.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuka peluang baru bagi golongan muda untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang memperkayakan pengalaman mereka serta memupuk kemahiran yang diperlukan dalam era digital.

5 perkara anak lelaki belajar daripada ayah sebelum usia remaja – Dr Redza

Pendidikan juga menjadi aspek penting dalam membentuk generasi muda yang berkualiti dan berdaya saing tinggi.

Namun, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh golongan muda di Malaysia. Masalah pengangguran, ketagihan dadah, masalah sosial, dan ketidakupayaan untuk menangani tekanan hidup adalah antara isu-isu yang sering dihadapi oleh golongan muda.

Oleh itu, penting bagi pihak kerajaan, masyarakat dan individu untuk memberi perhatian dan sokongan kepada golongan muda untuk membantu mereka menghadapi cabaran tersebut.

Penglibatan aktif golongan muda dalam pembangunan negara juga perlu ditingkatkan. Program-program seperti kempen kesedaran, sukan dan rekreasi, kepimpinan dan keusahawanan boleh membantu mereka membangunkan potensi diri, membina hubungan sosial yang sihat serta membangunkan kemahiran untuk membangunkan ekonomi negara.

Kesimpulannya, usia muda memainkan peranan yang penting dalam pembangunan masyarakat Malaysia. Oleh itu, usaha bersama pihak kerajaan, masyarakat, dan individu perlu diambil untuk memberi sokongan kepada golongan muda dalam menghadapi cabaran dan membangunkan potensi diri.

Dengan itu, generasi muda akan menjadi lebih berkualiti dan berdaya saing, serta memacu pembangunan negara ke hadapan.

Sumber: chatGPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OTHER POSTS

Subscribe to Denaihati

Dapatkan artikel terkini terus dalam email anda!

Think Quran