Menguruskan artikel untuk rujukan jangka masa panjang.

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Optimasi enjin carian untuk jangka masa panjanghidangan dan juadah waktu ramadanMengusahakan artikel untuk setahunPengurusan masalah dalam penceritaanMasalah yang perlu diselesaikanPenjanaan idea untuk penulisan

Rangkaian DHN