Program eU@Marketplace membuka peluang usahawan mikro meluaskan pasaran mereka

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Penyampaian anugerah oleh YB Khairy JamaluddinUcapan oleh YB Khairy JamaluddinDato' Sri Najib dalam lautan peserta daya eUsahawanKad ucapan terima kasih Dato' Sri NajibDato' Seri Najib melancarkan program eU@Marketplace

Rangkaian DHN