Pengalaman menyertai program latihan eUsahawan anjuran MDEC

Gambar berkaitan dalam artikel ini

para peserta selepas kelas eUsahawansuasana dalam kelas eUsahawanProgram Latihan eUsahawan

Rangkaian DHN