Jemaah Sahabat Rasulullah SAW Keluar Dakwah ke China

Khalifah Utsman bin Affan R. A memutuskan Hazrat Saad Bin Abi Waqas A. S untuk menjadi amir saf Jemaah Dakwah ke China untuk mendakwahkan Islam sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Jemaah Para Sahabat sampai di Canton China ataupun Guangzhou China.

masjid-taiwan

Dalam buku History of China, Jemaah itu diterima dengan baik oleh Maharaja Empayar China Kaisar Yong Hui dari Dinasti Tang. Kaisar China juga menunjukkan toleransinya. Dia memperbolehkan delegasi umat Islam tersebut tidak melakukan tradisi penyembahan di hadapan kaisar. Kaisar paham bahwa umat Islam tidak melakukan penyembahan terhadap manusia.

Tidak hanya itu, Maharaja Kaisar China juga mengizinkan Jemaah yang dipimpin Hazrat Sa’ad bin Abi Waqqash R. A itu untuk mendirikan masjid. Maka dibangun lah sebuah masjid agung pada 742 Masihi..

Masjid Huaisheng berusia lebih 1300 tahun

Masjid itu bernama Masjid Huaisheng atau dikenal dengan Masjid Sa’ad bin Abi Waqqash di Provinsi Guangzhou.. Setelah itu berkembanglah Dakwah Islam di Bumi China hingga Islam sampai ke Bumi Taiwan ini..MasyAllah..

Semoga Allah memilih kita, keluarga kita dan seluruh Umat Nabi Muhammad Saw untuk menjadi alat perkakas perjuangan Dakwah Rasulullah Saw bergerak ke seluruh dunia dalam usaha Dakwah menjadi asbab Hidayat untuk seluruh umat.. Amin..

Us khann Daie
Muhajir Madani

OTHER POSTS

Subscribe to Denaihati

Dapatkan artikel terkini terus dalam email anda!