2013 mengembara merata ceruk rantau dunia

Peta New Zealand yang terbahagi kepada bahagian utara dan selatan

Gambar berkaitan dalam artikel ini

peta palestinepeta new zealand

Rangkaian DHN