Makruh Menahan Kencing Dalam Solat

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Rangkaian DHN