Kesakitan dan kelelahan yang menghapuskan dosa

Gambar berkaitan dalam artikel ini

Rangkaian DHN